Consultoria

La transformació digital no es basa exclusivament en l’aplicació de tecnologia als nostres processos. La tecnologia efectivament ens ajudarà a aconseguir els resultats que desitgem, però no n’hi ha prou. El factor diferencial resideix en definir clarament la nostra visió i l’estratègia per a competir en aquest entorn digital i assolir els nostres objectius.

A Insdigital ens impliquem en l’estudi, disseny i implantació dels canvis o evolucions a realitzar per escometre la transformació digital del negoci assegurador en els cinc àmbits estratègics:

  • Creació de la visió.
  • Redisseny dels processos.
  • Ideació y creació de noves solucions asseguradores.
  • Redefinició de noves relacions amb els clients/assegurats.
  • Acompanyament en la transformació cultural.

Formació

És imprescindible que el procés de transformació i adaptació d’una entitat als canvis i noves tendències socials es fundamenti en els seus recursos. I el seu principal recurs són les persones que col·laboren en ella, sens dubte l’actiu més valuós per assolir l’èxit en aquest procés.

El procés de transformació digital que estem vivint ens obliga a adquirir noves competències que ens permetin adaptar-nos als canvis que es produeixen i avançar-nos als que es produiran en un futur.

Per això, oferim tallers/workshops dirigits a empleats, comandaments intermitjos, comitès de direcció, etc, que permitiran als seus participants adquirir les compènciess bàsiques en l’àmbit digital.

Observatori digital

Mitjançant l’observació constant dels nous desenvolupaments tecnològics selecciones i posem a l’abast de les asseguradores i companyies de mediació solucions digitals que acceleren el procés de transformació digital de l’entitat.

Seleccionem les millors solucions digitals que impulsin i facilitin les relacions amb els assegurats/clients, que facilitin i creïn nous canals de comunicació, que augmentin l’eficiència dels principals processos de l’entitat, o que puguin millorar la sinistralitat de l’entitat. En definitiva, que aportin valor tant als assegurats/clients com a les companyies asseguradores o de mediació.